dilluns, 3 de novembre del 2014

Impact

Impact

Table tennis ball at 1770 km/h