diumenge, 9 de novembre del 2014

Per primer cop (sobre això)És avui quan ho faré per primer cop, 
per què un dia és un dia, o ara o mai ! 
Que un tingui necessitats, és llei de vida, 
i també el cos m'ho demana, què carai !

Quan arribo allà on m'han dit 
hi ha gent fent cua, 
educat demano tanda per entrar, 
a la cua n'hi veig molts que dissimulen, 
però n'hi ha alguns que ja tenen a la mà.

Després d'esperar-me gaire-bé mitja hora 
em diuen que passi a un departament, 
i allà es troba ella tota seductora, 
que sembla esperar-me temptadorament.

Me la busco i, valga'm Déu ! no me la trobo ! 
ja la tinc, ja me l'he tret, quina emoció. 
Serà cosa de posar-la a l'orifici 
i em preparo a efectuar la introducció. 
Tot a dins li faig entrar, no toco vores, 
i així l'acte, finalment, ja he consumat. 
Dintre l'urna ja he ficat la papereta, 
ja he votat per primer cop.

Ja he votat, ja he votat ...