dissabte, 8 de novembre del 2014

Perquè diuen...

...llum quan volen dir electricitat?
...gènere quan volen dir sexe?...caure, quan qualsevol cosa baixa una quantitat tan minsa com el 0,06%?