dissabte, 8 de novembre de 2014

Perquè diuen...

...llum quan volen dir electricitat?




...gènere quan volen dir sexe?



...caure, quan qualsevol cosa baixa una quantitat tan minsa com el 0,06%?