dimecres, 31 de desembre de 2014

Cavitation

ruptura d'una ampolla de vidre per cavitació