divendres, 23 de gener del 2015

Cleaning

Neteja d'un metall amb làser
Laser Cleaning. 750 watts and a pulse duration of 30 ns.