dissabte, 10 de gener del 2015

Love Story

Love Story, historieta sobre una gota d'aigua i una flama