dilluns, 5 de gener del 2015

Question

Pissarra que te escrit: Si agafes qualsevol resposta, al atzar, quina possibilitat tens de encertar? a) 25% b) 50% c) 60% d) 25%