dimarts, 27 de gener del 2015

Security Access Control

Una barrera per controlar el pas de personal, tan malament posada que tothom passa pel costat