dissabte, 21 de febrer del 2015

Lighting

Es veu com canvia la cara d'una dona per la llum que gira per tot arreu.