dimarts, 10 de març del 2015

Mercury

Dibuix al·legòric