dimarts, 24 de març del 2015

Trypophobia?

Por a les estructures de forats petits i junts, imatge animada d'un pòlip sortint a alimentar-se
Trypophobia?