dimecres, 6 de maig del 2015

#TEDxPlaçadelFòrum - Toni Puig: Tarragona Positiva

Conseqüència positiva

Com ha de ser Tarragona al 2025? Com ha de canviar la ciutat? Toni Puig dibuixa un futur per Tarragona basat en les 3 C: Capitalitat, Cultura i Creativitat..

TEDxPlaçadelFòrum
Equip