diumenge, 3 de maig del 2015

Wirehangermaker

Màquina fent perxes de filferro