diumenge, 3 de maig de 2015

Wirehangermaker

Màquina fent perxes de filferro