dissabte, 11 de juliol de 2015

Horse

Sculpting a horse from molten glass
Sculpting a horse from molten glass