dilluns, 27 de juliol de 2015

Metal Solid

Drawing a perect metal helmet