dimecres, 8 de juliol del 2015

No se permite...

La lliga del bon mot
No se permite blasfemar
La lliga del bon mot