dilluns, 13 de juliol del 2015

The First!

Buster Keaton riding the first Segway.
Buster Keaton riding the first Segway.