dissabte, 5 de setembre del 2015

Cable car

San Francisco Cable Car System, California St., Nob Hill
San Francisco Cable Car System
California St. Nob Hill