dimarts, 1 de setembre del 2015

Emidec 1100

At Barclays No. 1 Computer Centre (1959)
Emidec 1100
At Barclays No. 1 Computer Centre (1959)