dilluns, 28 de setembre del 2015

Turn!

Circling the communications tower
Circling the communications tower