dilluns, 28 de setembre de 2015

Turn!

Circling the communications tower
Circling the communications tower