dissabte, 10 d’octubre de 2015

Carving

Pencil tip carving
Pencil tip carving