dimarts, 1 de maig del 2018

150

Ombra sobre una paret blanca del número metàl·lic de la casa, el cent cinquanta. Foto artìstica.