divendres, 23 de maig del 2014

Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis de Catalunya i Balears


Qui t'ha vist i qui et veu…
  • Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis de Catalunya i Balears (abans Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis)
  • Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat de Barcelona (abans Caixa d’Estalvis de la Província de Barcelona)
  • Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona (1990)
  • La Caixa
  • Caixabank
i ara
  • Fundació Bancària La Caixa
Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis de Catalunya i Balears