dijous, 20 de novembre de 2014

Fishing

Fish trap in Penghu, Taiwan.