dilluns, 15 de desembre del 2014

Revista Papitu (1908-1937) i Ricard Opisso (1880-1966)

Revista Papitu, novembre 1927, portada per Ricard Opisso
No molestar al conductor - [Tramvia San Antonio / Astillero] - Por OPISSO

Revista Papitu, octubre 1934, portada per Ricard Opisso
- Que és ceballot! oh, i dorm amb la boca oberta... Em vénen unes intencions...!Revista Papitu, novembre 1934, portada per Ricard Opisso
- Marisa, després vull anar-me a pesar, a veure si és veritat que fent exercici m'aprimo.
Saps si l'Enric porta una peça grossa?
- Grossa, no regular, només.