dissabte, 28 de març de 2015

Europe

Complex esquema polític dels països Europeus, realment complex.
Simple is beautiful