dimarts, 7 de juny del 2016

#TEDxPDF Javier Creus: Sistema Operativo Social, actualización disponible.jpg

Facilitació gràfica realitzada per: Carlotta Cataldi i Delphine Boghos.
Facilitació gràfica realitzada per: Carlotta Cataldi i Delphine Boghos.