dilluns, 6 de juny de 2016

#TEDxPDF Melissa Fleming: The history of two survivors

Facilitació gràfica realitzada per: Carlotta Cataldi i Delphine Boghos.
Facilitació gràfica realitzada per: Carlotta Cataldi i Delphine Boghos.