divendres, 10 de juny del 2022

Dibuix (V) [Sèrie taurina]
C.M.

PEDRALBES                                                                                            DOMINGUEZ[?]

26-IX-1973 


Al dors:

Gómez Terrón, pase con la derecha