divendres, 16 de setembre del 2022

Dibuix (XIX) Sèrie taurina


 C.M.

- 72 -